logo-haderslev

CSK arbejder under området for vidtgående specialundervisning, og det område er ikke omfattet af den gradvise genåbning på undervisningsområdet, og vi kan derfor fortsat alene tilbyde nødundervisning.

VSU:

  • Alle deltagere, der var i undervisningsforløb, da krisen startede, er fortsat i undervisningsforløb, men undervisningen foregår alternativt. Underviserne laver fjernundervisning via Teams, de lægger undervisningsmaterialer på vores fjernundervisningsside, og de tilbyder opfølgningssamtaler på telefon.
  • Vi afholder fortsat visitationssamtaler – enten via Teams eller som telefonsamtale. Vores telefon er åben som normalt 74 34 79 24 dagligt fra 8-12 og vi kan nås på mail VSU@haderslev.dk

THS:

  • Tale – der undervises i vid udstrækning via Teams. Borgere med specialiseret genoptræningsplan udredes og undervises som normalt, dog under hensyn til corona og smitterisici.
  • Høre – bevilligede hjælpemidler afleveres hos borgere, som så enten selv eller med familiens hjælp laver opsætning. Det er muligt at få telefonsupport fra tekniker. Al øvrig råd og vejledning er telefonisk.
  • IKT – bevilligede hjælpemidler afleveres efter samme model som i høreafdelingen. Der ydes desuden it-support via team-viewer.
  • Syn – Der ydes råd og vejlednig over telefon.
  • Borgere, pårørende eller samarbejdspartnere kan henvende sig til THS på vores telefon 74 34 79 75, som er åben som normalt dagligt fra 8-12, ligesom vi kan nås på mail THS@haderslev.dk