logo-haderslev

Undervisningen har som formål at give dig strategier og handlemuligheder, så du opnår en mere aktiv og selvstændig hverdag, måske i et sammenhængende forløb med job, jobafklaring eller uddannelse

Undervisningsbegrebet karakteriseres ved:

  • at undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet
  • at undervisningen har en klar målsætning
  • at der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression
  • at undervisningsforløbet kan evalueres

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og målrettet dine behov. Underviseren udarbejder i samarbejde med dig en individuel undervisningsplan, hvor dine personlige undervisningsmål skal fremgå. Undervisningsforløbet evalueres løbende.

Omfanget er oftest nogle få timer om ugen og er tidsbegrænset.

Undervisningen foregår på små hold med en eller to undervisere i dagtimerne. Undervisningen foregår oftest på CSKs adresse, Schaumanns Klædefabrik, indgang ØST, Simmerstedvej 1, 2. sal, 6100 Haderslev.