logo-haderslev
Forside > Om CSK > Medarbejdere

Jytte Stounberg Hansen • Mail: csk@haderslev.dk • Direkte tlf.: 41 41 79 99

Leder

Kenneth Petersen • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • udredning af borgers behov for synshjælpemidler samt rådgivning og vejledning
 • undervisning i kompenserende strategier til borgere med synsnedsættelser
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med følger efter hjernerystelse samt andre undervisningsforløb

Majken Roikjer Bramsen • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • udredning, rådgivning og specialiseret undervisning ifm talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade
 • rådgivning, vejledning og undervisning ifm tinnitus, hyperacusis og hørenedsættelse
 • individuelt tilrettelagt undervisning og holdundervisning

Malene Lytting • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • opsætning, afprøvning og undervisning i brug af høretekniske hjælpemidler
 • undervisning i brug af høreapparater og i kompenserende strategier til borgere med nedsat hørefunktion og deres pårørende
 • hold- og eneundervisning i alternativ supplerende kommunikation, tegnstøttet kommunikation og tegnsprog

Marc Egede • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • udredning, vejledning og undervisning af borgere med tale-, sprog- og stemmevanskeligheder.
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Maria Riis Jørgensen • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • visitationssamtaler forud for undervisning
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med følger efter hovedtraume, fx hjernerystelse
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med psykisk funktionsnedsættelse som fx stress, angst og depression

Nicolai Hvid • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • kognitiv afklaring, kortlægning af ressourcer, indsats og evaluering
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med behov for støtte efter erhvervet hjerneskade, psykiske funktionsnedsættelser og neurologiske lidelser, fx parkinson eller demens
 • kompenserende specialundervisning særligt med udgangspunkt i musik og det neurologiske samspil i hjernen

Yvonne Luff Gottfredsen • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • visitationssamtaler forud for undervisning
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med behov for støtte efter erhvervet hjerneskade, psykiske funktionsnedsættelser og neurologiske lidelser, fx parkinson eller demens
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med  psykisk funktionsnedsættelser som fx stress, angst og depression

Rita Chrestensen  

Praktisk medhjælp

Tina Kristina Thomsen • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • visitationssamtaler forud for undervisning
 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med behov for støtte efter erhvervet hjerneskade, psykiske funktionsnedsættelser og neurologiske lidelser, fx parkinson eller demens.
 • kompenserende specialundervisning særligt med udgangspunkt i kreative processer og mental sundhed

Torben Nasser • Mail: csk@haderslev.dk • Tlf.: 74 34 79 75

Primære opgaver:

 • hold- og eneundervisning i kompenserende strategier til borgere med behov for støtte efter erhvervet hjerneskade, psykiske funktionsnedsættelser og neurologiske lidelser, fx parkinson eller demens.
 • opsætning, afprøvning og undervisning i brug af IKT hjælpemidler og høretekniske hjælpemidler

Jannie Kylling • Mail: csk@haderslev.dk • Direkte tlf.: 51 25 04 46

Administration og udvikling