logo-haderslev
Forside > Til samarbejdspartnere

Hvem kan henvises til CSK, og hvad henvises de til?

Borgere i hele Haderslev Kommune kan, ved funktionsnedsættelser, modtage undervisning, udredning, vejledning og rådgivning i CSK.

Ved fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er alle undervisningsforløb individuelt tilrettelagt specialundervisning, og foregår på små hold eller som eneundervisning.

Ved kommunikative vanskeligheder tager udredning og rådgivning udgangspunkt i borgers udfordringer og undervisningen foregår oftest som konsultationer og eneundervisning.

Aktiviteterne foregår primært på Schaumanns Klædefabrik, indgang ØST – Simmerstedvej 1, men i enkelte tilfælde også i borgers hjem eller på plejecentre.

Medarbejderne i CSK har forskellige faglige baggrunde. Fælles for dem er, at de i samarbejde med borgere i målgruppen og evt. pårørende og personale, arbejder for, at borgerne opnår det bedst mulige grundlag for at kommunikere og føre så aktivt og selvstændigt et liv som muligt.

Undervisningsbegrebet karakteriseres ved:

 • at undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet
  at undervisningen har en klar målsætning
 • at der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression
 • at undervisningsforløbet kan evalueres

 

Hvad vil CSK gerne vide?

 • borgers oplysninger
  • navn
  • cpr. nr.
  • tlf. nr.
  • samt navn og tlf. nr., hvis det er en anden end borger, der skal kontaktes
 • hvilke funktionsnedsættelser oplever borger?
  Fx isolation, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, tankemylder, manglende struktur, uro, syns-, høre-, tale-, stemme-, sprogvanskeligheder
 • hvad ligger til grund for funktionsnedsættelsen.
  Fx belastningsreaktion, stress, angst, depression, hjernerystelse, sindslidelse, autisme, ADHD, erhvervet hjerneskade, følgevirkninger efter sygdom, medfødte lidelser
 • evt. undersøgelser, udredninger bedes vedhæftet
  Fx testresultater, neuropsykologiske udredninger
 • borgers samtykke til at vi må registrere digitalt og henvende os til borger

 

Hvordan sender du henvisningen?

 • Send sikker mail med ovenstående til CSK@haderslev.dk
 • eller (Social og Sundhed, Haderslev Kommune) læg en opgave i CURA til CSK-teamet (Center for Specialundervisning og Kommunikation)
 • eller benyt lokationsnummer 5790001985844, hvis du henviser via MedCom