CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation

Borgere i hele Haderslev Kommune kan, ved funktionsnedsættelser, modtage undervisning, udredning og rådgivning i CSK.

Undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt specialundervisning, som foregår på små hold eller som eneundervisning. Udredning og rådgivning tager udgangspunkt i borgers kommunikative udfordringer og foregår oftest som konsultationer og eneundervisning.

Aktiviteterne foregår primært på 2 adresser i Haderslev by, henholdsvis Bygnaf 14 og Solsikkevej 2, men i enkelte tilfælde også i borgers hjem eller på plejecentre.

Medarbejderne i CSK har forskellige faglige baggrunde. Fælles for dem er, at de i samarbejde med borgere i målgruppen og evt. pårørende og personale, med faglighed, hjerte og vilje arbejder for, at borgerne opnår det bedst mulige grundlag for at kommunikere og føre så aktivt og selvstændigt et liv som muligt.
Der er 12 ansatte indenfor faggrupperne synskonsulent, hørekonsulent, talekonsulent, IKT-konsulent og voksenspecialunderviser. De har ekspertise på hver sit område, og på tværs af områderne, og i samarbejde omkring borgernes problemstillinger bliver løsningerne til høj værdi for borgerne, fx når en afasiramt efter et forløb hos talekonsulent i en glidende overgang kan forsætte sin udvikling i et specialundervisningsforløb på hold.

CSK deltager i tværfaglige udviklingsprojekter, og sikrer gennem kurser, uddannelse og temadage, at viden er opdateret på de specialiserede områder.