logo-haderslev
Forside > Undervisning > Tilrettelæggelse af undervisning

Tilrettelæggelse af undervisningen

Mål

  • Undervisningsmålet sættes individuelt og i et samarbejde mellem borger, CSK-konsulent og evt. pårørende. 
  • Målet sigter helt overordnet efter så aktiv og selvstændig en livsførelse som mulig og værdi i hverdagen for den enkelte borger.
  • Målene kan være af praktisk og konkret art og de kan være af mere personligt udviklende art.
  • Målene kan være på forskellige niveauer: Kendskab til, forståelse af, anvendelse af mv.
  • Der evalueres løbende på målopfyldelsen, og ved undervisningens afslutning er det stort fokus på at fastholde den opnåede udvikling og bruge den videre i mange andre sammenhænge fx i idrætsklubber, på arbejde, i foreninger og meget andet.

Metoder

Vi tilrettelægger altid undervisningen så den er afstemt med dine undervisningsmål. Vejen frem mod målet kan være forskellig og der kan bruges forskellige metoder til at nå målet.

Metoderne kan fx. være teori, afspænding, musik, kreativitet, bevægelse, natur, madlavning eller Virtual Reality.