Målgruppe

Målgruppen for voksenspecialundervisning er bred og omfanget af funktionsnedsættelsen kan være stor eller lille.

 

Herunder ses en række eksempler på, hvilke udfordringer borgere kan have.

  • Psykiske vanskeligheder fx angst eller depression
  • Sociale/emotionelle vanskeligheder
  • Psykiatrisk diagnose fx bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.
  • Senhjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning eller neurologisk lidelse
  • Følger efter hjernerystelse
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Udviklingshæmning

Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Indkomstgrundlag har ingen indflydelse på, om man er berettiget til VSU – vurderingen sker alene ud fra funktionsnedsættelse.