LIV


Undervisningstilbuddet LIV giver redskaber til deltagere, der skal videre i livet efter en senhjerneskade.

Undervisningsforløbet er et projektsamarbejde mellem VSU og Træningscenter Frederik d. IX's.
Formålet er at fremme et sammenhængende og meningsfuldt rehabiliteringsforløb for den enkelte borger i Haderslev kommune.
I undervisningen afklares det, hvordan voksenspecialundervisning kan styrke den enkelte deltager.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på holdet.

Omfang:

8 -10 gange á 3 lektioner á 45 min.

Indholdet i undervisningen kan være:

  • elementer fra forskellige aktuelle undervisningstilbud på VSU

I afklaringsforløbet arbejdes der målrettet med at finde et undervisningsforløb der kan afhjælpe den enkelte borgers specifikke funktionsnedsættelse. Afklaringsforløbet starter op to gange årligt. Der afholdes et kort informationsmøde inden hver holdopstart. 

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • At blive inspireret til yderligere deltagelse i undervisning
  • At udvikle selvværd og selvtillid i samspil med andre

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.