logo-haderslev

I voksenspecialundervisningen på Bygnaf har vi budt velkommen til Maria Riis Jørgensen som underviser.

Maria kommer fra job, hvor hun har haft med borgere at gøre, som var tilknyttet jobcentret. Her har Maria undervist borgere med afsæt i sin brede faglighed – dels som underviser og dels som fysioterapeut.

Vi glæder os til at udvikle nye forløb med afsæt i Haderslev-borgeres behov på deres vej mod selvhjulpenhed og livsglæde i samarbejde med Maria.