logo-haderslev

Som søvnvejleder kan Tina vejlede i at få en god søvn igen, igennem enkle teknikker og dokumenteret viden.

Manglende søvn er en alment kendt forklaring og årsag til ikke at kunne fokusere og koncentrere sig, og dermed ikke være i stand til at kunne præstere optimalt.

At sove godt er for en del mennesker blevet et luksus, de ikke har adgang til – og det påvirker deres trivsel i privatlivet og arbejdslivet. Forskningen viser, at det blandt andet er søvnkvaliteten der forstyrres ved stress, og at det bliver en negativ spiral, der forstærkes, hvis der ikke gribes hensigtsmæssigt ind. Forskningen viser også, at mange af de problematikker vi påvirkes af i dagligdagen, kan balanceres positivt gennem en kvalitetsmæssig god søvn.

I VSU holder vi os opdateret med den nyeste viden og ekspertise, som er til værdi for borgerne, og den viden om søvn Tina bringer med sig tilbage til VSU, kan bruges i undervisningen på stort set alle hold i VSU.