logo-haderslev

Borgere med skelnetab og pårørende får nu mulighed for at deltage i undervisningstilbuddet Skelnetab – hvilket tab

I undervisningstilbuddet opnås der viden om hørelse og om begrebet skelneevne.

Nedsat hørelse og skelneevne påvirker ofte evnen til at kunne deltage ligeværdigt i samtaler, når der er flere til stede. Mange vil have en tendens til at trække sig og takke nej til samvær, og der kan opstå en følelse af isolation.

Her undervises i hvad høretab er, og i, hvilke strategier, der kan være hensigtsmæssige og gavnlige for at opnå gode forudsætninger for at kommunikere efter hørenedsættelsen.

Omfang:

2 x 1,5 timer

Målgruppe:

Borgere, der har søgt rådgivning / høretekniske hjælpemidler ved Haderslev kommune, samt pårørende.

Indhold i undervisningen kan være:

  • Let teori om hørelse
  • Gennemgang af et audiogram
  • Høretaktik
  • Den manglende hørelses betydning i dagligdagen
  • Høreteknik

Mål kan være:

  • At opnå viden om egen nedsatte hørelse
  • At få forståelse for pårørendes nedsatte hørelse
  • At blive bevidst om hvilke muligheder man har for fortsat deltagelse i sociale sammenhænge
  • At møde andre med samme nedsatte funktionsevne
  • At undgå isolation

Ved ønske om og behov for deltagelse – kontakt Malene Lytting på mobil 51 25 03 46 eller mlyt@haderslev.dk

Undervisningen foregår på Bygnaf 14, st., 6100 Haderslev