Mission:

Center for Specialundervisning og Kommunikation tilbyder specialiseret undervisning, udredning og rådgivning til gavn for borgere med funktionsnedsættelse, med det formål at borgerne opnår det bedst mulige grundlag for at kommunikere og føre et så aktivt og selvstændigt et liv som muligt.

Vision:

Center for Specialundervisning og Kommunikation skal være et videnscenter, indenfor specialiseret undervisning, udredning og rådgivning til gavn for borgere med funktionsnedsættelser:

  • CSK omstiller sig løbende til borgernes efterspørgsel, samfundets krav og den teknologiske udvikling
  • CSK holder sig opdateret med den nyeste viden og ekspertise, som omsættes til værdi for borgerne
  • CSK’s ekspertise tænkes naturligt ind af vores samarbejdspartnere i alle situationer, hvor netop dét kan være med til at skabe værdi for borgerne
VSU 74 34 79 24 / THS 74 34 79 75