Undervisningen

Undervisningsbegrebet i VSU karakteriseres ved:

  • at undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet
  • at undervisningen har en klar målsætning
  • at der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression
  • at undervisningsforløbet kan evalueres

 

Undervisningen på VSU er individuelt tilrettelagt og målrettet borgerens behov.

Undervisningen har som formål at give borgere med funktionsnedsættelser strategier og handlemuligheder, så der kan opnås en mere aktiv og selvstændig hverdag, måske i et sammenhængende forløb med job, jobafklaring eller uddannelse.

  • Undervisningens omfang er oftest nogle få timer om ugen og er tidsbegrænset oftest et halvt år ad gangen.
  • Undervisningen foregår i dagtimerne.
  • Undervisningen foregår oftest på vores adresse Bygnaf 14, st. 
  • Undervisningen foregår på små hold med en eller to undervisere.
  • VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Underviseren udarbejder i samarbejde med borger en individuel undervisningsplan, hvor borgers personlige undervisningsmål skal fremgå. Undervisningsforløbet evalueres løbende.