Indhold i undervisningen

Eksempler på indhold i undervisningen og på, hvad deltagerne kan lære:

Gennem individuelt tilrettelagt undervisning, der tager afsæt i fx bevægelse, musik, cykling, natur, digitale medier og teknologiske løsninger, køkken, kreativ og teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier fx indenfor:

 • hukommelse
 • opmærksomhed og koncentration
 • strukturering og organisering af konkrete opgaver
 • håndtering af stress og pressede situationer
 • energiforvaltning
 • erkendelse og selvindsigt
 • socialisering og selvtillid
 • motorik, koordination og balance
 • sprog og udtryksformer
 • sansning
 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med deltagerne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.