Senhjerneskade

En erhvervet hjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning, neurologiske lidelser, uheld eller en svær hjernerystelse kan have givet borgeren synlige eller usynlige følgevirkninger.

Det kan fx være:

  • hukommelses- og koncentrationsproblemer
  • tale – og læsevanskeligheder
  • svært ved at tage initiativ, strukturere og planlægge
  • hurtig udtrætning
  • svært ved at være sammen med andre mennesker
  • fysiske funktionsnedsættelser fx halvsidig lammelse

Undervisningen på VSU kan hjælpe deltagere med at genindlære tabte færdigheder og opnå nye strategier og handlemuligheder, der kan kompensere for deltagernes funktionsnedsættelser.