Indhold i undervisningen

Eksempler på indhold i undervisningen og på, hvad deltagerne kan lære:

Gennem individuelt tilrettelagt undervisning, der tager afsæt i fx bevægelse, musik, cykling, natur, digitale medier og teknologiske løsninger, køkken, kreativ og teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • personlig udvikling
 • at bryde isolation og komme hjemmefra
 • at få kendskab til og interesse for fritidsaktiviteter
 • at styrke selvværd og selvtillid
 • at flytte grænser
 • at tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med deltagerne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.