Psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder

Psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på en arbejdsplads og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan fx komme til udtryk som:

  • ensomhed og isolation
  • angst
  • modløshed
  • ustabilitet
  • strukturløshed
  • søvnforstyrrelser
  • lavt selvværd og selvtillid
  • manglende kropsfornemmelse
  • kognitive funktionsnedsættelser fx manglende koncentration og opmærksomhed og hukommelsesproblemer

Undervisningen på VSU kan hjælpe deltagerne med at opnå nye strategier og handlemuligheder, der kan kompensere for deltagernes funktionsnedsættelser.