Praktisk info

Afbud til undervisningen

Ring afbud i tidsrummet 8.00 - 8.20
på tlf. 74 34 79 24


Pauser på VSU

Pausetid aftales med de enkelte undervisere.
Der er mulighed for at købe kaffe, te og frokostbuffet eller spise sin medbragte madpakke i Café Kom Ind.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel, men det er muligt at gå en tur væk fra skolens matrikel i pauserne.

Befordring

VSU refunderer udgifter til transport efter gældende regler.
VSU visiterer til transport med Flextrafik efter gældende regler.

Ferieplan

VSU følger ferieplanen for de kommunale skoler i Haderslev Kommune.
Ferieplanen kan findes under Aktuelt