Optagelse på VSU

Borgere kan følge optagelsesproceduren, når der opstår behov eller interesse for voksenspecialundervisning.

Med borgers accept kan pårørende og sagsbehandlere eller andre der arbejder med borgerne ligeledes rette henvendelse til VSU.

 

1

1. Kontakt VSU

Sikker post: Nemlog-in borger.dk
Mail: vsu@haderslev.dk
Telefon: 74 34 79 24


2

2. Tid i kalender

Vi finder en tid til visitationssamtale


3

3. Samtale

Visitationssamtalen handler om borgerens funktionsnedsættelse og ønsker, samt om hvilken undervisning der kan hjælpe borgeren.


4

4. Svar

Ud fra visitationen vurderes det, om borgeren er i VSU's målgruppe og der sendes en afgørelse til borgeren.