Generelle indlæringsvanskeligheder

Definitionen af indlæringsvanskeligheder er bred, og den dækker over mange forskellige former for vanskeligheder. Derfor kan indlæringsvanskeligheder variere meget fra person til person.

Eksempler på tidligere undervisningstilbud på VSU for borgere med generelle indlæringsvanskeligheder:

  • Supplerende undervisning til teoriprøven til kørekort eller truckcertifikat
  • Undervisning i brugen af smartphone til at kompensere for læse– og skrivevanskeligheder
  • Undervisning i personlige indstillinger og kompenserende muligheder på din personlige Ipad/PC

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med deltagerne og med udgangspunkt i deltagernes individuelle udfordringer.