Virtual reality


Undervisningstilbuddet VR, altså virtual reality, giver mulighed for at genindlære forskellige tabte eller nedsatte funktioner i et beskyttet miljø, hvorefter det genindlærte kan overføres til almindelige daglige aktiviteter, fritidsbeskæftigelser og  i jobsammenhænge.
At lære i et VR miljø med motiverende virtuelle verdener, som udfordrer , flytter fokus og skaber en indre motivation. kan styrke troen på at egne grænser kan rykkes og egen formåen kan forbedres.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage i undervisningen.

Omfang:

1 gang ugentligt 75 min.  

Indhold i undervisningen kan være

  • Genindlære og anvende begreber som højre/venstre, højt/lavt, bred/smal mv. fx gennem køkkenaktiviteter i det virtuelle miljø.
  • Genindlære og anvende reaktionsevne, hurtighed og koordination fx gennem sportsaktiviteter i det virtuelle miljø.
  • Genindlære og avende struktur og planlægning fx gennem huslige opgaver i det virtuelle miljø.
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • At styrke koncentration og opmærksomhed
  • At få forudsætninger for at deltage i hverdags- og fritidsaktiviteter
  • Styrket motivation til forsat yde en indsats for at få en ”bedre hverdag”
  • Styrket fysisk formåen, som f.eks. ændret balance, gå- og cykelkompetencer
  • At få bedre energi
Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.