Tale og kor


Undervisningstilbuddet Tale og Kor er en mulighed for sammen med andre, at lære teknikker og strategier til at danne sætninger, at svare på spørgsmål, at stille spørgsmål og ved hjælp af toner og rytmer at automatisere brugen af ord og sætninger igen. Der undervises også i læse- og skrivestrategier.

Undervisningstilbud retter sig mod afasiramte.
Undervisningen varetages af en talepædagog fra THS Haderslev og en underviser fra VSU Haderslev.

Omfang:

1 gang ugentligt 2 lektioner á 45 min.

Indhold i undervisningen kan være:

  • Aktiv brug sprog i små dele og i helheder
  • Lære og anvende strategier til at finde de rigtige ord
  • Lære og anvende hjælpestrategier til sammenhængende tale
  • Sang og musik med henblik på at understøtte din tale
  • Afprøvning af forskellige vejrtrækningsteknikker og afspændingsteknikker

Mål kan være:

  • Forbedret evne til at finde og bruge ord
  • Forbedret evne til at konstruere og udtale sætninger
  • Tillid til egen formåen
  • Større selvhjulpethed i det daglige
  • Mod til og glæde ved læring i fællesskab med andre

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.