Strategier efter hovedtraume

 

 

Strategier efter hovedtraume er et undervisningsforløb, der er tilrettelagt i CSK i samarbejde med hjerneskadekoordinatoren i Haderslev Kommune, Sundhed og Forebyggelse og Jobcenteret.

Kurset henvender sig til borgere, der har været udsat for hovedtraume, fx hjernerystelse eller lignende.

Kurset handler om at lære at tackle og håndtere sine udfordringer efter/med en hjernerystelse, på sin vej tilbage til beskæftigelse – job eller studie.

Der undervises i konkrete strategier, metoder til at håndtere og forstå sine symptomer samt i, hvordan den enkelte kan mindske disse og se egne ressourcer. Alt dette i samarbejde med specialister inden for syn og hørelse, samt sundhedsfagligt uddannet underviser.
Undervisningen tilrettelægges individuelt – altså med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer.


Det kræver ingen forudsætninger at deltage i undervisningen.

Omfang:

2 gange ugentligt – 2 lektioner á 45 min.

 

Indhold i undervisningen kan være

• Mindfulness/yoga
• Teori omkring hovedtraumer
• Kognitiv træning
• Afklaring af egne ressourcer
• Identitet
• Balance
• Arbejdsmarked – med jobformidler eller sagsbehandler
• Individuelle samtaler
• Fysisk aktivitet og sparring
• Synsvejledning og afklaring
• IKT-vejledning
• Søvnvejledning
• Energiforvaltning
• Accept, balance, livsstil
• Pårørendeundervisning
• Hørevejledning og afklaring
• Evalueringer og opfølgning

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.


Mål

Undervisningens overordnede mål kan være:

• At vende tilbage til det gode liv og hverdagsaktiviteter
• At blive klar til at vende tilbage i beskæftigelse
• At komme tættere på arbejdsmarkedet

Der udarbejdes desuden individuelle undervisningsmål. Det kan fx være:

• At genetablere et normalt søvnmønster
• At genoptage tidligere fritidsaktiviteter
• At kompensere for opståede problemer fx lydfølsomhed
• Indsigt og accept af egen situation