På hjul igen


Undervisningstilbuddet På hjul igen er en mulighed for at få hjælp til at komme til at cykle igen efter en funktionsnedsættelse - fx en senhjerneskade.
Der cykles på en cykel som tilpasses den enkelte deltagers forudsætninger. VSU har forskellige cykler - både 2– og 3-hjulet, som anvendes i undervisningen.
Der cykles i mindre grupper på gode cykelruter i nærområdet, og hastighed og distance tilpasses de enkelte deltageres formåen.

Omfang:

1 gang ugentligt 2 - 3 lektioner á 45 min. i perioden april til og med efterårsferien.

Indholdet i undervisningen kan være:

  • Afprøve forskellige cykler fx 2- eller 3-hjulede cykler med eller uden motor
  • At lære strategier til at tilpasse cyklen efter dine behov
  • Genindlære orienteringsevne og trafiksikkerhed
  • At udvikle balanceevne
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • At blive selvtransporterende
  • At lære at holde sig i form og være fysisk aktiv i sin nye livssituation
  • At blive sikker i trafikken igen
  • At få mod til og opleve glæde ved at bevæge sig sammen med andre
Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.