Musik uden grænser


I undervisningstilbuddet Musik uden grænser gøres der brug af viden om at musik kan understøtte fx opmærksomhed, hukommelse og koncentrationsevne. Der tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, udfordringer og interesser.Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Omfang:

1 gang ugentligt 2 lektioner á 45 min.  

Indhold i undervisningen kan være:

  • at spille musik sammen med andre
  • at bruge stemme
  • at prøve forskellige musikinstrumenter
  • at lytte til forskellige genrer
  • at lave små studieindspilninger
  • at øve rytme med bevægelser

Mål kan være:

  • At udvikle sociale kompetencer
  • At mærke sine egne grænser og vælge at rykke lidt på dem
  • At få en styrket koncentrationsevne
  • At få vækket en fritidsinteresse, som man kan fortsætte med efter endt undervisningsforløb.Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.