Musik og positivt samspil


I undervisningstilbuddet Musik og positivt samspil er der mulighed for, sammen med andre og gennem musik, rytmer og sang, at opdage nye ressourcer og få et boost til selvtilliden. Musik kan påvirke sindsstemningen og sætte gang i tanker, følelser og erindringer

Det kræver ingen forudsætninger at kunne deltage på holdet.

Omfang:

1 gang ugentligt 3 lektioner á 45 min.  

Indhold i undervisningen kan være:

  • at spille musik sammen med andre
  • at bruge sin stemme ved remser og sang
  • at afprøve forskellige instrumenter
  • at lære nogle teorier om musik
  • at lytte til musik og mærke påvirkningen af den
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • at få styrket sin selvtillid
  • at finde en fritidsinteresse der kan fortsættes efter endt undervisningsforløb
  • at blive i stand til at fornemme egen krop
  • at blive bevidst om sindsstemninger og hvordan de kan påvirkes
Der udarbejdes individuelle undervisningsmål