MTB


Undervisningstilbuddet MTB er en mulighed for at få hjælp til at komme godt i gang med en motionsform som kan fortsættes på egen hånd efter endt undervisningsforløb.

Fysisk aktivitet og motion øger det psykiske og fysiske velvære.
Fysisk aktivitet mindsker anspændthed, forbedrer søvnen, reducerer risikoen for at udvikle eller forværre depression og forebygger livsstilssygdommene.

VSU har MTB til udlån, men egen cykel må gerne medbringes.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på holdet.

Omfang:

1 gang ugentligt 2 lektioner á 45 min.

Indhold i undervisningen kan være:

 • Planlægge ruter
 • Lære gearskifte
 • Trafikregler
 • Lære koordination og balance
 • Lære at forvalte energi
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

 • Deltage i motionsløb
 • Komme i gang med at motionere
 • Mærke kroppen
 • Udvikle selvværd og selvtillid
 • Udvikle mødestabilitet
 • Udvikle sociale kompetencer i fællesskaber

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.