Mental robusthed


Undervisningstilbuddet Mental Robusthed handler om at blive bedre til at passe godt på sig selv og respektere egne grænser. Gennem forskellige strategier og tilgange arbejdes der med personlige og sociale emner.

Mental Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt – især når livet er svært.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på holdet.

Omfang:

1 gang ugentligt 2 lektioner á 45 min.

Indhold i undervisningen kan være:

 • Lettere teori om relevante emner, fx angst eller stress
 • At bruge kognitive strategier til at tackle personlige udfordringer
 • Lære at kende og respektere egne grænser
 • Brug af vejrtrækningsøvelser til at håndtere fx angst
 • Strategier til at håndtere stress og pressede situationer
 • Strategier til at håndtere negative tanker
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

 • At håndtere sin angst
 • Udvikle selvværd og selvtillid
 • Kortlægge egne ressourcer
 • Udvikle mødestabilitet
 • Kunne yde egenomsorg
 • Udvikle sociale kompetencer

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.