Med VSU på vej mod job

 Undervisningsforløbet er tilrettelagt i samarbejde med Jobcentret.

Undervisningen henvender sig til borgere med angst, stress eller depression og handler om at lære at håndtere udfordringer på vej tilbage til job og beskæftigelse.
Der undervises i konkrete strategier og metoder til at håndtere og forstå stress, depression og angst.

Når borgeren er klar, suppleres undervisningsforløbet med en indsats fra Jobcentret, som har fokus på, at støtte borgeren i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen aftales i samarbejde med sagsbehandler og jobformidler fra Jobcentret.

Optagelse på holdet sker ved en indstilling fra sagsbehandler og en efterfølgende kort samtale med deltagelse af borger og sagsbehandler på 45 – 60 min. Samtalen foregår på VSU. I samtalen opsættes de individuelle undervisningsmål.

Der vil være plads til 6-8 deltagere på holdet med én underviser

Det kræver ingen forudsætninger at deltage i undervisningen.

 

Omfang:

2 gange ugentligt – 2 lektioner á 45 min.

 

Indhold i undervisningen kan være

 • Teori, øvelser og strategier til at håndtere negative tanker og bekymringer ved fx angst, depression eller stress
 • Kendskab til og øvelse i at bruge kognitive strategier til at tackle personlige udfordringer
 • Lære at kende og respektere egne grænser
 • Teori, øvelser og strategier til at håndtere konfliktsituationer
 • Brug af vejrtrækningsøvelser og afspænding til at dæmpe fx angst
 • Lære om og øve brug af energiforvaltning og strukturering hverdagen
 • Udvikling af arbejdsidentitet
 • Virksomhedsbesøg og besøg af en jobformidler, som kan svare på alle de spørgsmål der måtte være omkring eget forløb og generelt.
 • Arbejdspladskultur, omgangsformer, sociale spilleregler mv

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.


Mål

Undervisningens overordnede mål er at blive klar til igen at komme tilbage til job og beskæftigelse.
Der udarbejdes desuden individuelle undervisningsmål. Det kan fx være:

 • At kunne håndtere angst
 • Kortlægge egne ressourcer
 • Udvikle mødestabilitet
 • Kunne yde egenomsorg
 • Udvikle sociale kompetencer
 • Forstå egne reaktioner
 • At kunne anvende strategier og metoder, der giver tryghedsfølelse
 • At kunne anvende metoder til at styre tankeretning

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.