Lev med forandringer

 

 

I undervisningstilbuddet Lev med forandring arbejdes der med erkendelse, metoder og strategier.

Undervisningen er rettet mod deltagere som oplever senfølger eller funktionsnedsættelser fx i forbindelse med et kræftforløb. Det kan være både kognitive, psykiske, sociale og fysiske følger, der kan have stor påvirkning på livskvaliteten og funktionsevnen i hverdagen.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage i undervisningen.

Omfang:

1 gang ugentligt 3 lektioner á 45 min.  

Indhold i undervisningen kan være

 • Lettere hjerneteori
 • Lettere psykologiske teorier omkring kriseforløb
 • Praktiske opgaver
 • Hukommelsesstrategier
 • Kognitive strategier til at håndtere negative tanker, angst, stress og depression
 • Disponering af energi
 • Mindfulness i praksis

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

 • At lære at tackle sin livssituation
 • At håndtere sin angst og tankemylder
 • At fastholde opmærksomheden og koncentrationen
 • At opnå bedre energiforvaltning i hverdagen
 • At lære strategier til hukommelse og ny læring

 

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.