Kognitive strategier


I undervisningstilbuddet Kognitive strategier arbejdes der med erkendelse, metoder og strategier.
Derigennem kan der opnås at koncentrationsevne og opmærksomhedsfunktion styrkes.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på holdet.

Omfang:

1 gang ugentligt 3 lektioner á 45 min.  

Indhold i undervisningen kan være:

  • Lettere hjerneteori
  • Hukommelsesstrategier - Fx hvordan huskes navne, talkoder m.m.
  • Strategier til at strukturere og organisere konkrete opgaver
  • Strategier til at håndtere stress og pressede situationer
  • Disponere energi - lær at håndtere "hjernetrætheden"
Det endelig indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • Styrkelse af opmærksomhed
  • Fastholde koncentration
  • God energi og disponering af energi
  • Lære strategier til hukommelse og ny læring

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.