Hjernegymnastik


I undervisningstilbuddet Hjernegymnastik arbejdes der med struktur og hukommelse. Undervisningen er rettet mod deltagere med hukommelses- og orienteringsvanskeligheder, fx som følge af let kognitiv svækkelse eller begyndende demens.


I undervisningen arbejdes der med kompenserende strategier og handlemuligheder med henblik på at have en aktiv og selvstændig hverdag.

Omfang:

1 gang ugentlig 1-2 lektioner af 45 min. varighed

Indhold i undervisningen kan være:

 • Virtual Reality
 • IKT hjælpemidler
 • Lettere hjerneteori
 • Hukommelsesstrategier fx. strategier til at huske navne, talkoder mm.
 • Strategier til at strukturere og organisere konkrete opgaver
 • Brug af ReACT-app som støtter hukommelse og struktur
 • Arbejde med kommunikationspas, elektronisk livshistorie - og tidslinje
 • Praktiske opgaver
 • Brug af egen mobiltelefon og tablet som kompenserende redskab
Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

 • Styrket hukommelse
 • Øget tryghed
 • Aktiv hverdag
 • Selvstændig livsførelse  

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.