Eneundervisning


I VSU er det muligt at tilrettelægge korte forløb som eneundervisning. Det kan være en hjælp til at vænne sig til at komme af sted hjemmefra og til at komme ind et nyt sted. Det kan også være, der bare er en enkelt  ting, fx at lære at bruge en app til struktur, som kan være med til øge borgers mulighed for selvstændig livsførelse.

Omfang:

Ved visitationssamtalen aftaler deltager og visitator, hvad der er muligt og hvad der giver bedst mening. Et eksempel på omfang er 6 undervisningsgange af 1,5 times varighed. Det kan være kortere eller længere alt efter hvad det individuelle undervisningsmål er.  

Indhold i undervisningen kan være:

Der er ikke fastlagt indhold på forhånd. Ved visitationssamtalen udredes det, hvad behovet er, hvilke undervisningsmål der kan opstilles og hvordan det, igennem undervisning, kan bidrage til at undervisningsmålet kan nås. Eksempler på indhold i undervisningen: Brug af borger.dk, simple struktursystemer, mad- og indkøbsplaner oma.

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Mål kan være:

  • Udvikle mødestabilitet
  • Få inspiration, mod og energi til at udvikle sig
  • Konkret læring og implementering af værktøjer

Undervisningsmålet udarbejdes individuelt.