Eksempler på hold

Undervisningsbegrebet i VSU karakteriseres ved:

  • at undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet
  • at undervisningen har en klar målsætning
  • at der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression
  • at undervisningsforløbet kan evalueres

Undervisningen på VSU hjælper deltagerne med at opnå nye strategier og handlemuligheder, der kan kompensere for deltagernes funktionsnedsættelser. Undervisningen kan foregå på nogle af de herunder beskrevne hold, men målet med undervisningen vil altid rette sig efter deltagernes individuelle funktionsnedsættelse, uanset hvilket fag eller emne der undervises i.