VSU

VSU er en forkortelse for voksenspecialundervisning.

VSU tilbyder kompenserende specialundervisning til voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, så der kan opnås en bedre funktionsevne i hverdagen.