Stemmevanskeligheder

Stemmevanskeligheder er vedvarende generende symptomer, der hindrer fri kommunikation.

Det kan være:
• hæshed
• stemmesvigt
• fornemmelsen af en klump i halsen
• svag stemme
• ømhed eller svie i halsen
• anstrengt stemme
• trang til at hoste eller rømme dig
• gener efter en operation i halsen

Vanskelighederne kan være opstået ved overbelastning eller forkert brug af stemmen.

THS kan tilbyde:

  • udredning af årsagerne til stemmevanskelighederne
  • individuel undervisning, fx:
    • holdningskorrektion,
    • afspænding,
    • åndedrætsregulering
    • øvelser for træning af stemmens styrke, klang og smidighed

Målet med undervisningen er, via de rette teknikker, at lære at bruge stemmen så hensigtsmæssigt som muligt.