Stammevanskeligheder

Ved stammen er tale præget af gentagelser og blokeringer. Stammen er både en talelidelse, et kommunikationsproblem og et skjult handicap.

  • Det er en talelidelse, idet det hindrer den der stammer i at sige hvad man ønsker at sige og når man ønsker at sige det.
  • Det er et kommunikationsproblem, idet stammen fortrinsvist forekommer i kommunikationssituationer, og fordi kommunikationspartnerens reaktionsmåde har betydning for kommunikationen.

Et sted mellem 0,7 og 1% af den voksne befolkning stammer.

Årsagerne til stammen kendes ikke, men man mener, at der er såvel medfødte, som tale-sproglige og psykosociale faktorer involveret i stammens opståen og efterfølgende udvikling.  

Stammen påvirker kommunikationen, samværet med andre mennesker og stammerens oplevelse af sig selv. Med tiden kan stammen også påvirke områder som uddannelsesvalg og jobmuligheder. Stammen kommer dermed til at påvirke stammerens hele livssituation.  

Man kan opdele stammesymptomerne i en ydre stammen og en indre stammen, hvor den ydre stammen bl.a. er de hørbare stammesymptomer og synlige medbevægelser, og hvor den indre stammen bl.a. er angst, undgåelse og mindreværdsfølelse. 

THS kan tilbyde:

  • undervisning i forskellige taleteknikker
  • inddragelse af pårørende og evt. andre
  • arbejde med følelsesmæssige reaktioner

Stammeundervisningen indledes som regel med eneundervisning og kan fortsætte som et gruppetilbud.

Målet med undervisningen er, at blive i stand til at kommunikere mindre generet af stammen.