Dysartri

Dysartri er lammelser af taleorganernes muskulatur som følge af senhjerneskade eller neurologisk sygdom. Nerverne, der forsyner musklerne, kan være midlertidigt eller kronisk skadede.
  
Som dysartriramt kan det være svært at udtale lyde og ord, fordi musklerne, der danner lyd ikke modtager nok signalstof. Udtale kan miste sin tydelighed, sin forståelighed og/eller sin naturlighed. Det kan føles som at tale med en kartoffel i munden, eller som om læber og tunge ikke kan følge med.

THS kan tilbyde:

  • videreførelse af undervisning påbegyndt under sygehusindlæggelse
  • sprogstimulerende undervisning og vejledning i, hvordan der kan trænes hjemme
  • hjælp til udvikling og anvendelse af alternative kommunikationsformer
  • inddragelse af pårørende og evt. personale i, hvordan der bedst støttes i kommunikationen
  • hjælp til accept af livssituation


Målet er, at genvinde så præcis en udtale som muligt, samt at give de bedste forudsætninger for samtale og aktiv deltagelse i samfundet.