Afasi

Afasi er sproglige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade.

Afasi opstår, når hjernens talecenter skades enten i forbindelse med en blodprop eller en hjerneblødning, et traume eller en tumor.

Ved afasi, kan det være svært at tale eller at forstå andre, fordi evnerne til at bruge og opfatte sprog er blevet påvirket. Evnerne til at læse og skrive og forstå andres ord og sætninger kan ligeledes være påvirket.

 

THS kan tilbyde:

  • videreførelse af undervisning påbegyndt under sygehusindlæggelse
  • sprogstimulerende undervisning og vejledning i, hvordan der kan trænes hjemme
  • hjælp til udvikling og anvendelse af alternative kommunikationsformer
  • inddragelse af pårørende og evt. personale i, hvordan der bedst støttes i kommunikationen
  • hjælp til accept af livssituation

 

Målet er at genvinde mest mulig af kommunikationsevnen, samt at give de bedste forudsætninger for samtale og aktiv deltagelse i samfundet.