Tale- og stemmeundervisning samt rådgivning

THS tilbyder udredning og undervisning af borgere med:
 • stemme– og talevanskeligheder
 • stammen
 • løbsk tale
 • udtalevanskeligheder
 • afasi
 • dysartri

Målgrupper:

 • borgere, som efter en erhvervet hjerneskade har sproglige vanskeligheder
 • borgere, som efter en erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som fx Parkinsons syge, sclerose og ALS har fået tale- og stemmevanskeligheder 
 • borgere, som har stemmeproblemer i form af stemmetræthed, og/eller hæshed 
 • borgere, som har mundhule- eller halskræft og derfor har problemer med udtalen eller stemmen
 • borgere, som stammer
 • borgere med generelle stemme/talevanskeligheder

Hvordan:

 • efter en udredende samtale, hvor behovet for undervisning og rådgivning afdækkes, planlægges det videre forløb.
 • undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.
 • borgere kan henvende sig direkte til THS - der kræves ingen henvisning
 • undervisning og rådgivning foregår som udgangspunkt på THS, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev.