Optik og filterbriller

Optiske hjælpemidler omfatter både forstørrende-, symptomafhjælpende- (f.eks. medicinske filterglas) og synskorrigerende (briller og kontaktlinser) optik.

Personer med nedsat syn, har ud over forskelligheder i symptomer og synsproblemer, også vidt forskellige behov i deres dagligdag, hvorfor der ofte er brug for individuelle optiske løsninger.

Forstørrende optik kan være kikkert, kikkertbrille, lup, lupbrille eller kombinationer til specialbrug.


Socialstyrelsen:

www.socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap/hjælpemidler

 

Institut for blinde og svagsynede:

www.ibos.dk/hjaelpemidler/om-ibos-hjaelpemiddeludstilling.html

 

THS kan tilbyde:

  • afprøvning, vejledning og rådgivning, når optik og filterbrille er bevilliget
  • råd og vejledning, når borger ikke er berettiget til optik og filterbrille