Mobility


Ordet mobility kommer fra engelsk og betyder bevægelighed.

Orientering og mobility indebærer, at en person med synsnedsættelse (blind eller svagsynet) lærer  en række teknikker til at kunne orientere sig og færdes på en sikker vis - med eller uden ledsager.

Teknikkerne kan være at indøve kendskab til hele områder eller ruter, som fx turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked, at træne og udnytte sine øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig f.eks. via hørelsen, til at lære at aflæse kort taktilt, eller ved hjælp af lyd, og til at benytte sig af kendemærker og ledelinjer.

Som hjælpemiddel til at kunne færdes lærer de fleste (afhængig af synsnedsættelsen), at bruge den lange hvide stok - kaldet mobilitystokken. Mobilitystokken benyttes til at give brugeren nødvendige informationer om underlaget og omgivelserne. Mobilitystokken bruges ved at føre den fra side til side foran sig (pendulteknikken) eller ved at føre stokken diagonalt foran kroppen, så stokkespidsen rører underlaget. På den måde kan man opdage forhindringer i lav højde, registrere forandringer i underlaget og skanne området i den umiddelbare nærhed.

Andre hjælpemidler til at kunne færdes kan være: Førerhund, markeringsstok, elektroniske hjælpemidler fx GPS.

THS kan tilbyde:

  • udredning af behov for mobilityundervisning
  • undervisning i orientering og mobility