Døvblinde

CFDs døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning til personer med erhvervet døvblindhed (døvblindblevne) i hele landet.


Specialrådgivningen omfatter blandt andet følgende:

  • individuel rådgivning om konsekvenser og kompensationsmuligheder
  • rådgivning om særlige tekniske hjælpemidler
  • rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
  • orientering om aktivitetstilbud
  • hjælp til ansøgning om kontaktpersonordning
  • hjælp til etablering af netværk med ligestillede
  • rådgivning og kursus for pårørende
Se mere om centeret for døvblinde her: cfd.dk

THS kan tilbyde:

  • rådgivning og vejledning i samarbejde med CFDs døvblindekonsulenter