Borgere i erhverv


THS kan tilbyde:

  • Rådgivning og vejledning omkring brug af hjælpemidler
  • Rådgivning og vejledning omkring arbejdspladsindretning, der tager hensyn til synsnedsættelse

  

Mål: At borger til trods for funktionsnedsættelse kan forblive i job eller på den valgte uddannelse.

Ved behov for hjælpemidler: Vejledning til ansøgning om hjælpemidler - klik her