ADL

ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til "Almindelig Daglig Levevis".

ADL dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

Det kan være rengøring, vaske tøj, lave mad, tømme opvaskemaskine, købe ind, hælde kaffe op i et krus, betjene sin mobiltelefon, spise med kniv og gaffel, vande potteplanter, sy en knap i – kort sagt alt, hvad der forekommer af små og store opgaver i hverdagen.

THS kan tilbyde:

  • ADL-vurdering
  • råd og vejledning om ADL
  • undervisningsforløb i hjemmet, hvor ADL udføres

Målet er, at lære en række teknikker, der gør borger i stand til selv at mestre sin dagligdag.