Tinnitus og lydfølsomhed

Tinnitus

Tinnitus er det latinske ord for ringen/kimen og beskrives ofte som en ringen for ørene. Det er en subjektiv oplevelse af lyd, og opleves kun af den person, der har tinnitus. Den skyldes ikke en udefrakommende lydkilde.

Årsagen til tinnitus er vanskelig at klarlægge. Tinnitus kan forekomme i forbindelse med aldersbetingede hørenedsættelser, støjskader, problemer med blodtrykket, nakkeproblemer, stress, psykiske problemer osv.

Det er vigtigt at understrege, at tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv.

Næsten alle mennesker har oplevet en kortvarig, forbigående tinnitus. Men hos nogle er tinnituslyden mere konstant og kan dermed også opleves som en stor gene i dagligdagen. En del af de mennesker kan have brug for hjælp.

Lydfølsomhed

Hyperacusis eller lydoverfølsomhed kan opleves af både normalthørende og mennesker med hørenedsættelse. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd.

Årsagen hertil kan være mange og kan bl.a. komme i forbindelse med en hørenedsættelse, tinnitus, stress, støjskader osv. Ved hyperacusis oplever man normale støjniveauer som uhensigtsmæssigt kraftige og meget generende.

THS kan tilbyde:

Samtaler, som indeholder råd og vejledning til at leve med tinnitus eller hyperacusis. Der er gode erfaringer med, at samtalerne kan være en hjælp til at leve godt med de gener tinnitus og hyperacusis forårsager. Der findes i dag ingen behandlingsmuligheder med dokumenteret effekt, der kan fjerne tinnitus eller hyperacusis.