Rådgivning og vejledning

At opdage og erkende, at man har nedsat hørelse og derefter få høreapparater kan være svært, og det kræver ofte både tålmodighed og tilvænning.

I starten virker mange lyde både for kraftige og forkerte, og man kan også have svært ved at vænne sig til lyden af sin egen stemme.

For at få størst udbytte af og tilfredshed med sine høreapparater, er viden om egen hørenedsættelse og om høreapparatets muligheder vigtig. Dette kan gælde for både førstegangsbrugere såvel som for erfarne høreapparatsbrugere.

THS kan tilbyde:

  • individuel gennemgang af hørenedsættelse og høreapparater. 
  • undervisning i gode kommunikationsstrategier og høretaktik, samt information om evt.  høretekniske hjælpemidler.

Vejledning til ansøgning om hjælpemidler - klik her