Job og uddannelse


Der kan være behov for at tage særlige høremæssige hensyn ved skole, uddannelse eller job 

THS kan tilbyde:

  • deltagelse i indledende eller opfølgende møder på skolen. 
  • rådgivning omkring brug af hjælpemidler
  • rådgivning til modtagende skole/uddannelsesinstitution
  • rådgivning og vejledning omkring arbejdspladsindretning, der tager hensyn til høretab

Målet er, at borger kan forblive i job eller på den valgte uddannelse.

Ved behov for hjælpemidler: Vejledning til ansøgning om hjælpemidler - klik her