Undervisning og rådgivning

THS tilbyder kompenserende specialundervisning, rådgivning og afprøvning af ansøgte hjælpemidler til voksne, der har væsentlige høreproblemer. 

THS tilbyder desuden undervisning af pårørende samt faglig rådgivning til arbejdspladser og fagpersoner i kommunerne.

Der kræves ingen henvisning.

Målgrupper:

 • borgere med svært nedsat hørefunktion og/eller med svært nedsat skelneevne
 • borgere, som har brug for instruktion i brugen af udleverede høreapparater.
 • borgere, som skal have eller har fået en CI operation
 • borgere, der oplever tinnitus, lydoverfølsomhed eller som har Morbus Ménière.
 • borgere, der har behov for kompenserende kommunikationsteknikker, fx høretaktik, visuel kommunikation etc.
 • erhvervsaktive borgere med behov for kompenserende høretekniske hjælpemidler på arbejdspladsen
 • unge borgere, der er under uddannelse

Hvordan:

 • efter en udredende samtale, hvor behovet for undervisning og rådgivning afdækkes, planlægges det videre forløb.
 • undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.
 • borgere kan henvende sig direkte til THS - der kræves ingen henvisning
 • undervisning og rådgivning foregår som udgangspunkt på THS, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev.