THS


THS Haderslev har tilbud til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser, der påvirker kommunikation, samspil med andre og udførelsen af daglige opgaver.

Der kan ydes rådgivning og vejledning, kompenserende ene- eller holdundervisning samt afprøvning af ansøgte hjælpemidler eller hjælpemidler, som borger selv ønsker at anskaffe, indenfor områderne tale, høre, syn samt informations- og kommunikationsteknologi.

THS har tilbud til borgere, der har vanskeligheder med:  

  • syn
  • hørelse
  • tale og kommunikation
  • stemmen
  • stamme 
  • planlægning, hukommelse og struktur på grund af kognitive nedsættelser 

Målgrupper:

  • borgere med stemme- og talevanskeligheder
  • borgere med hørevanskeligheder
  • blinde eller svagsynede borgere
  • borgere med behov for hjælpemidler indenfor struktur og kommunikation


Pårørende og det faglige personale, der arbejder med disse borgere, kan også henvende sig.